TRANG CHỦ / Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Địa điểm giao – nhận thang máy: Công ty sẽ bàn giao thang máy cho Khách hàng tại địa điểm lắp đặt theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Quy trình giao – nhận:

Công ty bàn giao thang máy cho đúng tổ chức/cá nhân đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi tổ chức/cá nhân này.

Tại thời điểm bàn giao – nhận, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng thang máy, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

Hai bên sẽ tiến hành ký “Biên bản nghiệm thu và bàn giao thang máy (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng thang máy lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có).

Thời gian giao thang máy theo quy định cụ thể tại hợp đồng.

Trong thời gian chờ nhận thang máy, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xin vui lòng liên hệ hotline của Công ty để nhân viên Công ty có thể trợ giúp cho Khách hàng.